10/28/2008

סחלב מסוג אחר


אם אתם יודעים לשמו

5/14/2008

אמריליס (הִיפֵהַ‏סְטְרוּ‏ם) אפרודיט - הפרח המושלם


Amaryllis - can grow as house plant 

Amaryllis known as Hippeastrum herbaceous geophyte also , Amaryllis perennial deciduous used as ornamental plant, 
Flower Amaryllisolor can be: pink, white, red, purple, can be more them one color sometime the flower has darker color in the border of the petals like delimiter, shape of the flower "like trumpet".
Bloom indoor Amaryllis can live indoor but won't bloom need sunlight when the spike of the leaves start to 
grow, when its bloom you can put it back home


5/11/2008

אירוס היכל

אירוס היכל לא יודע איזה

5/04/2008

פרג

צנוניתזה משמש לעלי בייבי זה טעים קוטפים כשהעלים צעירים

צמח ללא שם

4/30/2008

צפרנית ארצישראלית
גדל בר ברחובות העיר