10/28/2008

סחלב מסוג אחר


אם אתם יודעים לשמו

5/11/2008

אירוס היכל

אירוס היכל לא יודע איזה

5/04/2008

פרג

צנוניתזה משמש לעלי בייבי זה טעים קוטפים כשהעלים צעירים

צמח ללא שם

4/30/2008

צפרנית ארצישראלית
גדל בר ברחובות העיר